Loading...
Ön Itt van:  Home  >  Diabetológia  >  jelenlegi cikk

Nem diéta! Egészséges étrend!

írta   /   2012-08-05  /   nincs hozzászólás

A cukorbetegek száma Magyarországon jelenleg megközelíti az egymilliót. A felmérések szerint kb. 80%-uk több-kevesebb túlsúllyal rendelkezik. Kezelésük eredményességét, életkilátásaik alakulását nagymértékben befolyásolja ideális testsúlyuk elérése – mondta Gézsi Andrásné Márta, a „Hogyan fogyjunk cukorbetegen” című könyv előszavában.

Mivel a cukorbetegség kró­nikus állapot, a diagnosz­tizálása után meghatáro­zott étrendet (nem diétát) élethosszig szükséges tartani!

Az étrend kialakításakor nem me­rev szabályokhoz, hanem a célérté­keket szolgáló irányelvekhez kell iga­zodni. A túlzottan szigorú, sok esetben szükségtelen és hibás elveket követő „diétát” a betegek előbb-utóbb ab­bahagyják. Ilyenkor „jól jön” a gyors eredményeket ígérő, erőfeszítést, életmód-változtatást nem igénylő kampánydiéták sorozata. Az ezekben található, szakmaiságot nélkülöző ja­vaslatok sok esetben inkább a túlsúly további növekedését idézik elő.

A cukorbetegek számára követen­dő testsúlycsökkentő étrend lassú, fokozatos, de tartós súlycsökkenést eredményez, időt adva az étkezési szokások alakításához, formálásához, korszerűsítéséhez, a táplálkozástudo­mány újabb eredményeinek megho­nosításához.

Ezt egészíti ki az alkalmazott keze­lési mód és a beteg fizikai állapotának megfelelő, napi, rendszeres mozgáste­vékenység.

 

Életmódváltás

A cukorbetegség hosszú távú ke­zelésének – ezen belül a súlyfelesleg csökkentésének, illetve az elért test­súly megtartásának – a sikere elsősor­ban az életmódváltásban rejlik. Mit értünk ezalatt?

1. Minden vonatkozásban egész­ségtudatosabb életvitel, egészséges életritmusra törekvés, amelynek részét képezi a rendszeresség az étkezésben, a gyógyszerek alkalmazásában, a fizi­kai aktivitásban.

2. Megfelelő, testre szabott étrendi szabályok kialakítása és hozzájuk tör­ténő igazodás.

3. Rendszeres, az egyéni lehetősé­gekhez, a korhoz, nemhez és teljesítő­képességhez illeszkedő fizikai aktivi­tás, azaz testmozgás.

Ha mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegek mindezen szemponto­kat folyamatosan szem előtt tartják, a feltétlenül szükséges készségeket elsajátítják, és igyekeznek együttmű­ködni a gondozó orvosaikkal, a diete­tikusokkal, jó esélyük van a hosszú és jó minőségű életre.

Gézsi – Dr. Fövényi:
Hogyan fogyjunk cukorbetegen?
(SpringMed Kiadó, 2010)

 

hirdetés

az oldal QR-kódja

Nem diéta! Egészséges étrend! QR kódja
    Kinyomtatom       Elküldöm

Ezt már olvasta?

tojas

Amit eddig nem tudtál a tojásallergiáról!

bővebben →